Dostawy

Spółka oferuje dostawy paliw dystrybuowanych m.in. przez PKN ORLEN S.A., GRUPA LOTOS S.A. oraz przez zagraniczne koncerny paliwowe SLOVNAFT czy TOTAL.

Załadunki paliw na cysterny drogowe są prowadzone bezpośrednio na terminalach producentów:

a) produkcji GRUPA LOTOS S.A.             – załadunki na bazie paliw: Łętownia, Jasło, Wola Rzędzińska
b) produkcji SLOVNAFT                           – załadunki na bazie paliw: Wola Rzędzińska
c) produkcji PKN ORLEN S.A.                  – załadunki na bazie paliw: Widełka

FLOTLIS Sp. z o.o. jest dystrybutorem paliw działającym na obszarze woj.:
✥ Podkarpackiego,
✥ Małopolskiego.

Gwarantujemy Państwu:
✥ Ciągłość sprzedaży oferowanych produktów z poszczególnych baz paliw (dostęp do wszystkich baz paliw)
✥ Precyzyjne rozliczenia rozładunków paliwa z cysterny (procedury, plombowanie, legalizacja liczników)
✥ Elastyczność i terminowość dostaw (dostawy nawet w tym samym dniu)
✥ Wyjątkową obsługę Klienta (telefoniczne zamówienia, informacja SMS o statusie zamówienia)
✥ Doradztwo na korzyść Klienta (prognozy cen wraz z rekomendacjami)
✥ Profesjonalizm poparty wieloletnim (16-letnim) doświadczenie w branży paliw

Oferujemy dostawy paliw w cenach kalkulowanych wg następujących formuł:

Cena sprzedaży (ON,Pb,ONG) [zł/m3] = cena hurtowa PKN ORLEN – rabat [zł/m3] 

gdzie:
✥ Cena sprzedaży (ON,Pb,ONG), to cena paliwa wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 15 oC w dniu dostawy.
✥ Cena hurtowa PKN ORLEN, to cena netto PKN ORLEN S.A. wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temperaturze referencyjnej 15 oC publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl obowiązująca w dniu dostawy.
✥ Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

a) Do powyższych cen będą stosowane okresowe promocje w zależności od bieżących notowań ON (ARA).
b) Dodatkowo proponuję Państwu skorzystanie z bieżącego monitorowania prognoz cen ON w celu optymalizacji zarządzania magazynem paliwowym.

c) Termin płatności liczony od daty dostawy dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.
d) Dostawy realizowane są cysterną wyposażoną w pompę, legalizowany,  wzorcowany do +0,2% licznik.
e) Źródło pochodzenia paliwa, a także jego jakość jest potwierdzana każdorazowo kompletem dokumentów dostarczanych wraz z dostawą:
✥ Dowód Wydania paliwa wystawionego przez bazę magazynową paliw LOTOS, ORLEN, SLOVNAFT, TOTAL potwierdzający ilości, godzinę wyjazdu autocysterny z bazy, dane przewoźnika oraz numery rejestracyjne autocysterny.
✥ Świadectwo jakości paliwa wystawione przez producenta LOTOS, ORLEN, SLOVNAFT, TOTAL potwierdzające parametry dostarczonego produktu.
f) Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z systemu monitorowania i zarządzania magazynem ON w oparciu o system telemetrii AIUT. Dostawca monitoruje on-line stany magazynowe zbiorniku ON / LPG, prognozuje zużycie i terminowo planuje dostawy uwzględniając wszystkie wcześniej uzgodnione potrzeby Klienta. Klient jest informowany w sposób ciągły o stanach magazynowych (poprzez System), a ponadto planowane dostawy ON / LPG są każdorazowo potwierdzane przez Klienta.
Korzyści Klienta m.in.:
✥ Bezobsługowe dostawy (oszczędność czasu pracownika monitorującego stany magazynowe)
✥ Przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie ciągłości na dostawcę.

Szczegółowa specyfikacja produktowa:

ON – ON (B7) z dodatkami BIO 7% (FAME) lub ON (B0) bez dodatków BIO (FAME) spełniający normę PN EN 590. ON (B7) charakteryzuje się intensywną barwą o zabarwieniu żółtym, barwa ON zmienia intensywność w zależności od jakości dozowanego BIO dodatku. Dozowanie BIO (7%) odbywa się w procesie załadunku ON do cysterny na bazie paliw (metoda on-line) lub na końcowym etapie produkcji w rafinerii (metoda zbiornikowa).
Charakterystyka ON:

Gęstość w 15ºC, kg/m3 820÷845
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Lepkość w 40ºC, mm2/s 2,00÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC
– lato 0
– zima -20
– okres przejściowy -10
Indeks cetanowy, min 46
Liczba cetanowa, min 51
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), min 1
Zawartość FAME, max % 7,00

 

ON Arktyczny – oferujemy dostawy ON produkcji PKN ORLEN (Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2) i GRUPY LOTOS (Olej napędowy I Z-40). Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 (PKN ORLEN) ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe: wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż minus 32 oC i temperatury mętnienia nie wyższej niż minus 22 oC – olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2. jest dedykowany do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym.

Gęstość w 15ºC, kg/m3 800÷840
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Lepkość w 40ºC, mm2/s 1,50÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC -32
Temperatura mętnienia, max, ºC -22
Indeks cetanowy, min 46
Liczba cetanowa, min 51
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), min 1
Zawartość wody, max, mg/kg 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych, max, mg/kg 24,0
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max 0,30
Pozostałość po spopieleniu, max, %(m/m) 0,010
Zawartość FAME, max % 7,00

Benzyna Pb95 – Benzynę bezołowiową 95 stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym. Spełnia wymagania PN-EN 228.

Charakterystyka Pb95:

Liczba oktanowa badawcza, min 95
Liczba oktanowa motorowa, min 85
Prężność par, Kpa
– lato 45,0÷60,0
– zima 60,0÷90,0
– okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max
– okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35
Zawartość związków organicznych tlenowych % :
– alkohol etylowy EtOH, min, % ( m/m ) 2
– alkohol etylowy EtOH, max, % ( V/V ) 5
– etery C5 i wyższe, max, (V/V) 15
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7

Benzyna Pb98 – Benzynę bezołowiową 98 stosuje się jako paliwo do silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Spełnia wymagania PN-EN 228.

Charakterystyka Pb98:

Liczba oktanowa badawcza, min 98
Liczba oktanowa motorowa, min 88
Prężność par, Kpa
– lato 45,0÷60,0
– zima 60,0÷90,0
– okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max
– okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35
Barwa Naturalna
Zawartość związków organicznych tlenowych % :
– alkohol etylowy EtOH, min, % ( m/m ) 2
– alkohol etylowy EtOH, max, % ( V/V ) 5
– etery C5 i wyższe, max, (V/V) 15
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7

 

 

Olej napędowy grzewczy ONG

W ciągłej ofercie posiadamy olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus produkcji PKN ORLEN oraz olej grzewczy Lotos Red GRUPY LOTOS. Dostarczamy oleje grzewcze bezpośrednio z baz producentów do gospodarstw domowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych.

Charakterystyka oleju opałowego lekkiego produkcji PKN ORLEN i GRUPY LOTOS:

Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 860
Wartość opałowa, min, MJ/kg 42,6
Temperatura zapłonu, min, ºC Brak
Lepkość kinematyczna w 20ºC, max , mm2/s 6
Temperatura płynięcia, max, °C -20
Zawartość siarki, max, % ( m/m ) 0,1
Barwa Czerwona
Znacznik, min, mg/l 6

Oleje VENOL

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych niemieckiej marki VENOL (http://venol.de/pl/).
Producent VENOL jest obecny aż w 76 krajach.
W zakładzie w Łódzi produkuje najwyższej klasy oleje syntetyczne, półsyntetyczne oraz mineralne. Może się pochwalić aprobatami znanych producentów MERCEDES BENZ, VOLVO, RENAULT m.in.:

 

✥ MB-Approval 229.5                          5W-40 ✥ MB-Approval 229.1                         15W-40
✥ MB-Approval 229.3                          5W-40 ✥ MB-Approval 228.3                         15W-40
✥ MB-Approval 229.1                         10W-40 ✥ VOLVO VDS-3-Approval                   10W-40
✥ MB-Approval 228.51                       10W-40 ✥ Mack EO-N-Approval                       10W-40
✥ MB-Approval 228.5                         10W-40 ✥ Renault VI RLD-2-Approval              10W-40

Dostawy olejów silnikowych

Przy rozpoczęciu współpracy nowym Klientom oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnego pilotażu na olejach marki VENOL. Szczegóły rozpoczęcia pilotażu dla zainteresowanych Klientów zostaną przedstawione na indywidualnym spotkaniu.

Miejsce załadunku:          zakład produkcyjny VENOL Łódź

Warunki dostawy:            bezpośrednio z zakładu do Klient

Termin dostaw:               do 48h w dni robocze

Poniżej przedstawiamy propozycje wybranych olejów silnikowych spełniających wymagania producentów.

Oleje silnikowe VENOL – dla Transportu Ciężarowego

 

 

Oleje silnikowe VENOL – dla Rolnictwa 

 

 

Oleje przekładniowe VENOL – dla Transportu Ciężarowego

 

 


Oleje hydrauliczne VENOL – dla Budownictwa, Przemysłu i Rolnictwa

 

 

 

 

Opony

Oferujemy również dostawy do Klienta opon dla transportu ciężarowego marki DUNLOP. Posiadamy w ciągłej ofercie opony na oś wleczoną SP 246, oś ciągnącą SP 446 oraz prowadzącą SP 346.

Producent NR Pojazd Rozmiar Felga
Dunlop SP 246 Naczepa wleczona 385/65 R22,5
Dunlop SP 346 Ciągnik prowadząca 315/70 R22,5
Dunlop SP 346 Ciągnik prowadząca 315/80 R22,5
Dunlop SP 346 Ciągnik prowadząca 385/65 R22,5
Dunlop SP 446 Ciągnik ciągnąca 315/70 R22,5
Dunlop SP 446 Ciągnik ciągnąca 315/80 R22,5

Warunki dostawy: franco Klient
Jednorazowa dostawa: 10 szt.
Termin dostaw: do 48h w dni robocze
Termin płatności: do indywidualnego uzgodnienia z Klientem

Zbiorniki naziemne 5m3

Oferujemy Państwu zbiorniki 2-płaszczowe o poj. 5 m3 spełniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010r. w/s ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – par.11” następującego producenta: METRIA — JFC Polska — SWIMER.

Proponujemy dla Państwa następujące rozwiązanie:

Warunki dostawy:
a) Termin realizacji dostawy na warunkach franco Kupujący do 7 dni roboczych od dnia zamówienia.
b) Niezbędne zgłoszenia w celu rozpoczęcia użytkowania:
– zgłoszenie do UDT (przekazanie poświadczenia wytwórcy, i/lub wypełnienie urzędowego druku UDT)
c) Warunki płatności: do indywidualnego uzgodnienia.
d) Urządzenie zostanie dostarczone ze wszystkimi wymaganymi dokumentami potrzebnymi do ustawienia i użytkowania zbiornika na terenie Polski:
✥ Ochrona Środowiska, PPoż,
✥ Opinia Prawna dotycząca ustawienia i użytkowanie urządzeń,
✥ Próby ciśnieniowe, szczelności, poświadczenie wytwórcy,
✥ Aprobata i dopuszczenie UDT z nadanym indywidualnym numerem.

Wyposażenie zbiorników:
Każdy zbiornik można uzbroić w dowolną konfigurację podzespołów wchodzących w skład układu wydawczego zbiornika. Od najbardziej ubogiej wersji do wersji Premium (systemy zarządcze – chipy per pojazd/kierowca, łączność on-line z kilkoma zbiornikami) w zależności od oczekiwania Klienta.
Zachęcamy przed podjęciem decyzji zakupowych poddać pod rozwagę:
✥ Czas tankowania pojazdu – wydajność pomp wraz z dostosowanym osprzętem
✥ Monitorowanie jakości ON – zastosowanie filtrów i separatorów wody
✥ Bezpieczeństwo podczas załadunków – króćce załadunkowe w szafie lub na zbiorniku
✥ Dokładność rozliczenia zużycia ON na pojazdach – zastosowanie liczników z tolerancją 0,20% – 3,00%
✥ Oszczędność czasu osób zarządzających wydawaniem ON, raportyzacja zużycia – systemowe rozliczania kierowców i pojazdów
✥ Wygodę w użytkowaniu – szafa dystrybucyjna czy opcja bez szafy
✥ Przeniesienie odpowiedzialności za jakość ON na dostawcę – telemetria AIUT

 

Ustawy i Rozporządzenia dotyczące branży paliwowej

Poniżej załączamy podstawowe Ustawy i Rozporządzenia, które szczególnie dotyczą branży paliwowej.

✥ Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych LPG – Pobierz

✥ Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towaru – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010r. – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001 r. nr 113 poz.1211). – Pobierz

✥ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz. U. 2010 r. nr 249, poz. 1661) w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur – Pobierz

 

 

✥ Karta charakterystyki – ON Standard (ORLEN) – pobierz

✥ Karta charakterystyki – ON Standard (LOTOS) – pobierz

✥ Karta charakterystyki – ON Arktyczny (LOTOS) – pobierz

✥ Karta charakterystyki – Pb (ORLEN) – pobierz

✥ Karta charakterystyki – Pb (LOTOS) – pobierz

✥ Karta charakterystyki olej opałowy lekki (PKN ORLEN) – pobierz

✥ Karta charakterystyki olej opałowy lekki (Lotos) – pobierz