Paliwa

Spółka oferuje dostawy paliw produkowanych m.in. w rafinerii PKN ORLEN SA, w rafinerii GRUPY LOTOS, a także w koncernie naftowy MOL (SLOVNAFT ) oraz w zagranicznych koncernach paliwowych BP (rafinerie niemieckie), BELOIL (rafineria białoruska), TOTAL (rafinerie niemieckie).

Szczegółowa specyfikacja produktowa:

ON Pure – ON bez dodatków  BIO 0% (FAME) spełniający normę PN EN 590. ON charakteryzuje się lekko słomkową barwą, klarownością, bez zawiesin. Czystej rafineryjnej postaci olej napędowy bez domieszek bioestrów, środków przeciwbakteryjnych i korozyjnych, dostarczany bezpośrednio z baz paliwowych. ON bez BIO nie wymaga od producentów dozowania m.in. środków przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych w celu powstrzymywania rozwoju mikroorganizmów beztlenowych w zbiornikach samochodów osobowych, ciężarowych czy zbiornikach stacji paliw a nawet zbiornikach baz paliw. ON Pure również nie wymaga od procentów dozowania dodatków przeciw korozji , co również niekorzystnie wpływa na jakość ON. Użytkowanie ON Pure zapewnia doskonałą pracę wszystkich silników diesla zarówno w okresie letnim, jak zimowym.

Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 820÷845
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Lepkość w 40ºC, min, mm2/s 2,00÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC
– lato 0
– zima -20
– okres przejściowy -10
Indeks cetanowy, min 46
Liczba cetanowa, min 51
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), min 1
Zawartość FAME, max % 0,00

ON Standard – ON z dodatkami BIO 7% (FAME) spełniający normę PN EN 590. ON charakteryzuje się intensywną barwą o zabarwieniu żółtym, barwa ON zmienia intensywność w zależności od jakości dozowanego BIO dodatku. Dozowanie BIO (7%) odbywa się w procesie załadunku ON do cysterny na bazie paliw (metoda on-line) lub na końcowym etapie produkcji w rafinerii (metoda zbiornikowa).

Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 820÷845
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Lepkość w 40ºC, min, mm2/s 2,00÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC
– lato 0
– zima -20
– okres przejściowy -10
Indeks cetanowy, min 46
Liczba cetanowa, min 51
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), min 1
Zawartość FAME, max % 7,00

ON Arktyczny – oferujemy dostawy ON produkcji PKN ORLEN (Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2) i GRUPY LOTOS (Olej napędowy I Z-40). Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 (PKN ORLEN) ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe: wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż minus 32 oC i temperatury mętnienia nie wyższej niż minus 22 oC – olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2. jest dedykowany do stosowania w warunkach zimowych oraz klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym.

Gęstość w 15ºC, max, kg/m3 800÷840
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Lepkość w 40ºC, min, mm2/s 1,50÷4,50
Temperatura zapłonu, min, ºC 56
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, ºC -32
Temperatura mętnienia, max, ºC -22
Indeks cetanowy, min 46
Liczba cetanowa, min 51
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), min 1
Zawartość wody, max, mg/kg 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych, max, mg/kg 24,0
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max 0,30
Pozostałość po spopieleniu, max, %(m/m) 0,010
Zawartość FAME, max % 7,00

Benzyna Pb95 – Benzynę bezołowiową 95 stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym. Spełnia wymagania PN-EN 228.

Liczba oktanowa badawcza, min 95
Liczba oktanowa motorowa, min 85
Prężność par, Kpa
– lato 45,0÷60,0
– zima 60,0÷90,0
– okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max
– okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35
Zawartość związków organicznych tlenowych % :
– alkohol etylowy EtOH, min, % ( m/m ) 2
– alkohol etylowy EtOH, max, % ( V/V ) 5
– etery C5 i wyższe, max, (V/V) 15
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7

Benzyna Pb98 – Benzynę bezołowiową 98 stosuje się jako paliwo do silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Spełnia wymagania PN-EN 228.

Liczba oktanowa badawcza, min 98
Liczba oktanowa motorowa, min 88
Prężność par, Kpa
– lato 45,0÷60,0
– zima 60,0÷90,0
– okres przejściowy 45,0÷90,0
Indeks lotności, max
– okres przejściowy 1150
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 10
Gęstość w temp. 15ºC, kg/m3 720÷775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35
Barwa Naturalna
Zawartość związków organicznych tlenowych % :
– alkohol etylowy EtOH, min, % ( m/m ) 2
– alkohol etylowy EtOH, max, % ( V/V ) 5
– etery C5 i wyższe, max, (V/V) 15
Zawartość tlenu łączna, max, % ( m/m ) 2,7

Karta charakterystyki – ON Standard – pobierz

Karta charakterystyki – ON Arktyczny – pob

Karta charakterystyki – Pb95 – pobierz

Karta charakterystyki – Pb98 – pobierz