O firmie

Właścicielem i jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki FLOTLIS Sp. z o.o. jest Marek Lis.
Absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie wydziału ekonomicznego o kierunku marketing i zarządzanie. Zakończone liczne kursy i szkolenia związane z zarządzaniem, sprzedażą i logistyką.
Ponad 16 lat w branży paliwowej w Spółkach GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN (ORLEN Paliwa Sp. z o.o., ORLEN PetroTank Sp. z o.o.), ANWIM S.A..
Istotniejsze doświadczenie:
✥  do 2017r. stanowisko Dyr. Biura Dystrybucji Paliw i LPG.
Zarządzał flotą blisko 300 jednostek na terenie Polski. Koordynował wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania logistyką paliw i lpg, przygotował wdrożenie projektu optymalizacji kosztów transportu w połączeniu z osiąganiem najwyższych marż handlowych, przygotował projekt zakupu nowoczesnych środków z rozwiązaniami systemowymi w celu osiągnięcia optymalizacji kosztów transportu oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.
✥ do 2015r. stanowisko Dyr. Zarządzającego oraz funkcja Członka Zarządu w Spółce ORLEN PetroTank.
Zarządzał Spółką, która osiągnęła sprzedaż paliw i LPG oraz butli z gazem propan-butan blisko 3,5 mld zł. M.in. przygotowywał i koordynował prace związane z połączeniem Spółek ORLEN PetroTank oraz ORLEN PetroCentrum, koordynował projekt sprzedaży bazy paliw oraz rozlewni gazu płynnego.
✥ do 2013r. stanowisko Dyr. ds. Handlu i Logistyki ORLEN PetroTank (8 lat). Przebudował model biznesowy Spółki, który zapewniał wysoką dynamikę sprzedaży oraz stabilizację w długim horyzoncie czasu.
✥ do 2006r. stanowisko Szef Działu Oleju Opałowego a wcześniej referent ds. handlu (4 lat). Odpowiedzialny był za rozwój sprzedaży oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus oraz oleju opałowego ciężkiego na terenie całej Polski. W szczególności docierając z ofertą do końcowego Klienta – elektrownie i elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, zakłady mięsne, piekarnie, drogownictwo, spółdzielnie mieszkaniowe i gospodarstwa domowe.
Stawia na: pracowitość, uczciwość, kreatywność, koncentrację na sukces.
Wyróżnienia i nagrody: przez 9 lat jako reprezentant Spółki ORLEN PetroTank i ORLEN Paliwa odbierał nagrody za zajęcie medalowych pozycji wśród największych Spółek woj. Podkarpackiego w rankingu „ZŁOTA SETKA PODKARPACIA” prowadzonym przez gazetę codzienną NOWINY.

Spółka FLOTLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie powstała na bazie Spółki RESTAROIL Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu. Spółka została dokapitalizowana przez Właściciela Spółki. Dziś już dysponuje 1 własną cysterną o pojemności 12m3 wraz z systemem dystrybucyjnym (licznikiem i pompą). W najbliższym czasie tabor powiększy się o 1 cysternę o pojemności 18m3. Ponadto posiada podpisane umowy z 2 przewoźnikami paliw na obsługę rynku w woj. Podkarpackim oraz województwach ościennych.
Spółka zakupiła nowoczesny System finansowo-księgowy COMARCH z możliwościami udostępnienia platform rozliczeniowych dla każdego Klienta.
Spółka podpisała istotne umowy kontraktowe z dostawcami dzięki czemu posiada dostęp do wszystkich baz paliw w Polsce.
Obecnie obsługuje głównie Klientów w województwie Podkarpackim, Małopolskim oraz powiatach ościennych.
Na rzecz Spółki na tę chwilę pracuje 4 osobowy doświadczony zespół. Wraz z rozwojem Spółki Właściciel planuje kolejne zatrudnienie przedstawicieli handlowych, kierowców i logistyków.

Jesteśmy przekonani że Spółka FLOTLIS to wiarygodny partner biznesowy na przyszłość dla każdego Klienta, z mocnymi fundamentami kadrowymi, kapitałowymi i systemowymi.

 

 

Misja i Wartości FLOTLIS

Misją Spółki FLOTLIS jest osiąganie komfortowych rozwiązań w zakresie dostarczania wysokiej jakości paliw, produktów olejowych, produktów eksploatacyjnych oraz zbiorników magazynowych dla transportu towarowego i osobowego,  budownictwa, przemysłu rolnictwa oraz gospodarstw domowych w Polsce.

Jakość

Jakość Produktów Jakość Obsługi Jakość Dystrybucji Budujemy na solidnych fundamentach

Systemy

Systemy Standardy Serwis Rozwiązania na dziś i na przyszłość

Kompetencje

Profesjonalizm Doradzctwo Pasja Przede wszystkim Klient

Aktualności

Spółka otwiera nową jakość w dystrybucji oleju napędowego ON, oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus, oleju napędowego grzewczego LOTOS Red, produktów smarnych, płynów eksploatacyjnych, opon i zbiorników naziemnych.
Łączy w sobie wysokie kompetencje Właściciela, Pracowników, wieloletnie doświadczenie branżowe, nowatorskie rozwiązania w obsłudze Klienta oraz Polski Kapitał.
Właściciel Spółki Marek Lis pokłada nadzieję, że szerokie grono Klientów doceni i wybierze ofertę właśnie FLOTLIS, a świadczona jakość będzie skłaniała do kontynuowania współpracy przez kolejne lata.
Jesteśmy otwarci na wdrożenie rozwiązań dla Klientów, które usprawnią procesy i zautomatyzują czynności które dziś angażują niepotrzebnie czas pracowników. Dla Nas to są wyzwania, na których będziemy budowali przyszłość.
Dla Klienta planujemy wdrożyć systemy obsługi, które będą wspomagały Ich procesy decyzyjne, optymalizację zakupu produktów, a wszystko po to by osiągnięte korzyści (m.in. obniżenie kosztów) dostrzegł przede wszystkim Klient.
Uważamy, że Spółka ma dobre perspektywy na przyszłość szczególnie w świetle coraz bardziej zaostrzających się przepisów prawa w zakresie obrotu paliwami, jak i jego transportu, gdyż transparentność oraz przejrzystość wobec prawa są u podstaw tworzenia tej Spółki.

 

 

.

Dane Spółki

FLOTLIS Sp. z o.o.

Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. 607 628 811

e-mail: flotlis@flotlis.pl

NIP 517-032-20-53

REGON 180572768

KRS 0000357820

Koncesja OPC/11867/4310/W/OKR/2013/UJN